Alice Mortali

Faqja zyrtare e Alice Mortali.

Faqja eshte realizuar me ane te nje CMS, ne te cilen dizenjimi eshte bere nga ana e stafit tone.

Ne kete faqe jane implementuar disa social network si Facebook, Twitter, Flickr, ecc.